Genel

ASHRAE tarafından DISTRICT HEATING GUIDE v e DISTRICT COOLING GUIDE orjinal isimleri ile yayımlanmış olan kitapların çevirisi tamamlandı ve BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU ve BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU isimleri ile TTMD Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

TTMD Kütüphanesi-BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU ve BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU
TTMD Kütüphanesi-BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU ve BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU
TTMD Kütüphanesi-BÖLGESEL ISITMA KILAVUZU ve BÖLGESEL SOĞUTMA KILAVUZU
Bölgesel ısıtma ve bölgesel soğutmanın tüm detayları, tasarımları, alternatiflerin karşılaştırılması, ekonomik analizler gibi bir çok konuya bu kitapların içinde yer verildi. İşletmeciler ve tasarımcılar için bu kitaplar geniş bir yelpazede yeni sistem tasarımından mevcut sistemlerin yenilenmesine kadar farklı alternatifleri, ısıl depolamanın önemini, sistem seçimini, tüketici ara bağlantılarını ele almıştır.

Özellikle ısıl ve mekanik açılardan tesisat sisteminin ısıtma ve soğutma durumlarında davranışları, kontrol mimarisinin nasıl olması gerektiği, saha seçimi gibi kritik konularda örneklerle ve çeşitli hesaplamalarla derinlemesine bilgi sunmaktadır. Bu yönleri ile bu kılavuzlardan üniversitelerde ders kitabı olarak da faydalanılabileceği umulmaktadır.

Enerji verimliliği ve emisyon salımı konularında öne çıkan yapısı nedeni ile bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin bir enerji politikası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, her iki kılavuzun faydalanıcıları için aydınlatıcı olması temenni olunmaktadır.

ISAF Exclusive 2019

teskon + SODEX İzmir 2019

ICSG İstanbul 2019

ISK - SODEX Istanbul 2019

ISAF İstanbul 2019