Yangın

Yılda ortalama yüz bin yangın vakası yaşanan ülkemizde, yangınların dörtte biri denetimsiz yapılaşma sebebiyle meydana gelmektedir. Yangın durumunda ticari ve sanayi yapılarının büyük risk taşıdığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu yapıların yangına karşı hem pasif hem aktif yöntemlerle korunmaları ve inşaları esnasında denetlenmeleri hayati önem taşır.

 

Yangından Korunma Haftası
Yangından Korunma Haftası
Yangından Korunma Haftası
Binanın tasarımından yapımına kadar, denetimin de içinde olduğu bütüncül bir sistemin kurulması ve toplumda güvenli yapı bilinci oluşturulması gerekmektedir. Bunun için malzeme ve yapı elemanlarının doğru seçimi, mimari, elektrik, mekanik tüm projelendirmenin mevzuat, yapı kullanım gereksinimlerine uygun bir şekilde yapılması ve projenin inşaat sürecinde doğru uygulanması gerekir.

MTMD olarak 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası ya da diğer adıyla ‘Yangından Korunma Haftası'nı kutluyor, haftanın farkındalığımızı artırması umudu ile yangınsız günler diliyoruz.