Çevre

Aktif Çevre, doğa ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tahribatı ve yok olmaya yüz tutması ile çevre teknolojileri konusunda daha yenilikçi neler yapılabilir, hangi hizmetleri verilebilir, sorusuna açıklık getiriyor. Kuraklık/su kıtlığı konusunda sosyal sorumluluk bilinciyle 12 yıldır faaliyet gösteren Aktif Çevre, gri suyun geri kazanımı ve yağmur suyu hasadı konusunda çözüm önerilerini sunuyor.

 

Türkiye tatlı su kaynakları yönünden zengin gözükmesine rağmen, sanıldığı gibi su zengini ülkeler arasında değildir. Kişi başına düşen yıllık 1.430 m3 su miktarı ile ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Su tasarrufunda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ülkemiz gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında olması kaçınılmaz bir gerçektir. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 2030 yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmektedir. Eğer su kaynaklarımızın aynı şekilde korunacağını varsayarsak yıllık kişi başına düşen su miktarı 1.100 m3 civarında olacaktır. Bu miktarda ülkemizin 2030 yılında SU FAKİRİ ülkeler arasına gireceğini göstermektedir.

1- Gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek için su kaynaklarımızın akılcı bir şekilde tasarruflu kullanılması gerekmektedir.
2- Su kaynaklarımızı verimli kullanmanın yanı sıra kullandığımız suyun da mutlaka geri dönüşümünü sağlayıp içme suyu kalitesinde suya ihtiyacımızın olmadığı alanlarda kullanmamız gerekmektedir.

Gri suyun geri kazanılması şarttır. Gri su foseptik atığının karışmadığı sudur. Bu suyu lavabo ve duşlardan topladıktan sonra özel filitrelerden geçirerek rezervuarlarda ,bahçe sulamada,kaba temizlik işlerinde,yangın suyu depolarında v.b kullanabiliriz. Gri suyu şu anda dünyada en ileri teknoloji olan Membran Biyo Raktör (MBR) sistemini kullanarak, Alman çözüm ortağımızla beraber Türkiye’de kurmaktayız, kurduğumuz tesislerin işletmede yaşayabileceği sorunları en kısa sürede çözerek sistemin kesintisiz çalışması amacı ile “uzaktan erişim” sistemini de geliştirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk.

Arıtılmış Gri suyun kullanım suyu olarak kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de pozitif etkileri vardır.
Gri su geri kazanım sistemleri sayesinde su tasarrufu yapmanın yanı sıra getirdiği lokal çözüm sayesinde Belediyelerce yapılan büyük ve pahalı altyapı sistemleri ile yine büyük yatırımlar gerektiren arıtma tesislerinde önemli tasarruflar yapılabilecek, öngörülen araziler başka amaçlar için kullanılabilecektir.

GRİ SU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİNİN FAYDALARI

Arıtılan su, AB Kullanma Suyu Yönetmelikleri’ni ve DIN 19650 Sulama Suyu Hijyen Standartları’nı sağlamaktadır.
a- Şebeke suyundan %50-80 e varan tasarruf sağlar.
b- Doğal su kaynaklarının gereksiz tüketimini düşürerek çevrenin korunmasına büyük katkı sağlar.
c- Yerinde arıtımı yapılan Gri su kanalizasyona deşarj edilen sudan ayrılacağı için belediyelere arıtılmak üzere giden atık suyun hacmi azalır ve su arıtımı için gereken yatırım maliyeti de buna paralel olarak düşer.
d- Arıtılmış Gri su, şebeke suyu kullanım oranlarını düşüreceğinden dolayı, şebeke suyu dağıtım maliyetlerini de düşürür.
e- Tuvalet rezarvuarlarında, bahçe sulamasında, süs havuzlarında, yangın suyu depolarında, araç yıkama gibi kaba temizlik işlerinde,soğutma kulelerinde soğutma suyu olarak da kullanılabilir.

FAYDALANICILAR ve FAYDALAR

ABONELER
• Su tüketimindeki düşüşe bağlı olarak daha düşük su faturaları
• Suya ilişkin farkındalık geliştirme ve bilinçlenme
• Yasal uyum

TOPLUM
• Kamu yararı
• Sürdürülebilirlik kültürünün gelişmesi
• Nüfus artışı ve ekonomik büyümeyi karşılayabilme

BELEDİYE
•Mevcut altyapının en etkin şekilde kullanımı, daha uzun kullanım ömrü
•Uzun dönemde arıtma ve dağıtıma ilişkin işletme ve bakım maliyetlerinde düşüş
•Talep tahminine ilişkin belirsizliklerin azalması (uzun
dönemli planlar için)

ÇEVRE
• Su kalitesi ve sucul yaşam üzerindeki baskıların azalması
• Arıtmada kullanılan kimyasal miktarında düşüş
• Dağıtımda kullanılan enerji miktarında ve enerjiye bağlı sera gazı emisyonlarında düşüş

ÖZEL SEKTÖR
• Su tüketimindeki düşüşe bağlı olarak daha düşük su faturaları,

3- yağmur suyu hasadı.

Eski dönemlerde özellikle su sıkıntısının hissedildiği bölgelerde yaygın olarak görülen sarnıç sistemleri ile yağmur suyu toplanılarak kullanılmaktaydı. Günümüzde de, su probleminin yaşandığı kurak bölgelerde toplam su tüketiminde büyük bir orana sahip olan bahçe sulamasında, yağmur suyu kullanımı su tüketimini büyük oranda düşürmektedir.

Çatı oluklarında toplanan yağmur sularının yeniden kullanımı su tüketimini azaltıcı önlemlerden olup su tasarrufunu sağlamaktadır. Toplanan yağmur suyunun tuvalet sifonlarında ve bahçe sulamalarında kullanılmasıyla su tüketimi azalmaktadır. Yağmur suyunun en yüksek % 90 oranında kullanılması ile % 50’ye yakın tasarruf sağlanabilmektedir. Yangın sistemi depolama tankında da yağmur suyunu kullanımı mümkündür.