Çevre

Polonya'nın Katowice kentindeki BM iklim konferansı (COP24), bugün iklim değişikliğine yönelik Paris Anlaşması'nı dünya genelinde hayata geçirmek için net bir kural kitabı benimsemesiyle sonuçlandı. 2015’de imzalanan Paris İklim Anlaşmasının ana unsurlarının hayata geçmesi konusunda anlaşma sağlandı. Bu anlaşma; tarafların Paris Anlaşması'na iklim değişikliğiyle mücadeleye katkılarını uygulamalarını, takip etmelerini ve kademeli olarak geliştirmelerini sağlayacak.

 

Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 24. İklim Konferansı’nda 196 ülke ve Avrupa Birliği (AB), 2015’de imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ana unsurlarının hayata geçirilmesi hususunda anlaştı.
Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 24. İklim Konferansı’nda 196 ülke ve Avrupa Birliği (AB), 2015’de imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ana unsurlarının hayata geçirilmesi hususunda anlaştı.
Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 24. İklim Konferansı’nda 196 ülke ve Avrupa Birliği (AB), 2015’de imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın ana unsurlarının hayata geçirilmesi hususunda anlaştı.
Katowice’ye de iki önemli rapor ve birkaç bilimsel araştırma damgasını vurdu. Araştırmaların en önemlisi Tyndall Center’dan Corinne Le Quéré’in başını çektiği seksene yakın bilim insanından oluşan bir ekibin yayınladığı 2018 Küresel Karbon Bütçesi. Raporlardan biri IPCC’nin 1,5 derece özel raporu, diğeri ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın yeni Emisyon Açığı Raporu.

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın çevre ve dışişleri bakanının katıldığı COP24 kapsamında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat sayesinde, Katoviçe’nin, Kyoto ve Paris’in ardından sürdürülebilir küresel iklim politikasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olacağı ifade edilen açıklamada, "Katoviçe kuralları, iklimin korunmasının güçlendirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin farklı paydaşlara takip edeceği bir yol sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

24. İklim Konferansı Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka, "Bu mutabakat üzerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Mutabakatın dünya üzerindeki etkisi olumlu olacaktır. Bu sayede, Paris Anlaşması'nda belirlenen hedefleri başarmak için büyük bir adım attık. 200’e yakın paydaşın konuya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurarak, çok yönlü ve teknik bir anlaşmanın sağlanması hiç kolay bir şey değildir. Bu koşullar altında ileriye dönük atılan her adım çok büyük bir başarıdır. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Kendimizle gurur duymalıyız." dedi.

İklim Eylemi ve Enerji Komiseri Miguel Arias Cañete, “Avrupa'da, Avrupalılar olarak birleştiğimizde, Paris Sözleşmesi'ni harekete geçirme kurallarına dengeli bir anlaşma sağladık. Bu sonuca ulaşmada EU, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile başta Çin olmak üzere büyük ekonomiler olmak üzere, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel çabaları teşvik etmek ve güçlendirmek için, IPCC'nin küresel ısınmaya ilişkin 1.5 ° C'lik özel raporunu olumlu olarak kabul ederek, bu acil duruma cevap verdik.  Kural kitabı, dünya çapındaki tüm seviyelerde iklim eylemini mümkün kılmak ve teşvik etmek için çok önemlidir, Ayrıca AB, taahhütlerimizi yerine getirerek yol almaya devam edecektir. Kurtyka'ya ya, Polonya COP Başkanlığına, Bakan Köstingera'ya, AB'nin birleşik ve lider olarak kalmasına yardım ettiği için Avusturya Cumhurbaşkanlığı ekibine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bilindiği gibi, Paris Anlaşması, 2015'te Fransa'nın Paris kentinde kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyordu. 2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altına düşürülmesini şart koşuyor.

Bunu sağlamak için kömür, petrol gibi fosil yakıtların azaltılması, yenilenebilir enerjiye yönelinmesi, gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve finas imkanı sağlanmasını öngörüyor.

ISK - SODEX Istanbul 2019

INGAS 2019