19 Mayıs

Avustralya’nın ilk lüks çevreci koruma alanı Emirates Wolgan Valley Resort & Spa, gezginleri ünlü Mavi Dağlar bölgesini keşfe çağırıyor. Tüm yıl boyunca geçerli olan konaklama ve ulaşım paketi, bu görülmeye değer bölgede yapılacak gezi turunu da kapsıyor.

Makbule Koçak/Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı

Malta’daki Uluslararası Deniz Hukuku Enstitüsü’nde (IMLI) SafeMed bursuyla yüksek lisansını tamamlayan olan Makbule Koçak, halen Dışişleri Bakanlığı’nda hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Yüksek lisans programı, deniz hukukunu hem özel hukuk hem de kamusal hukuk yönlerini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alıyor. Program, özellikle gelişmekte olan ülkelerden avukatları deniz hukukunda uzman olacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü, kullanılan sıcak su ve ısınma ihtiyacının yüzde 75’ini çevre dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç Üniversitesi’nin bir yılda elde ettiği enerji tasarrufu 19 öğrencinin bursuna denk düşüyor. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Koç Üniversitesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı.

Şirketin 2010 ve 2015 yılları arasında yapılması planlanan 10 milyar dolarlık yatırım hedefi doğrultusunda, 2010 yılında küresel düzeyde temiz teknolojiler araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 1,8 milyar dolarlık yatırım yapan GE (NYSE: GE), ecomagination girişimi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklediğinin altını çiziyor.Ecomagination, GE'nin, müşterilerin çevresel ve finansal ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlayan öncü teknolojilerin tasarlanması ve üretilmesine dair bir iş stratejisi ve taahhütüdür.


Ömrünü Tamamlamış Lastikleri (ÖTL) toplayarak çevreyi koruyan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan LASDER; ESHOT ve İETT’den sonra şimdi de ANTALYA ve civarı turistik belediyelerle masaya oturuyor. İmzalanacak Protokolle turistik bölgeler Ömrünü Tamamlamış Lastiklerden temizlenecek.

Volvo Kamyon, her yeni modeli pazara sunmadan önce zorlu testlerden oluşan çarpışma testi programına alıyor. Bu testlerden geçen yeni Volvo FE Hibrid, 578 kg ağırlığındaki akü setiyle mühendislere zorluklarla mücadele etme fırsatı sunuyor.

KOBİ’lerde Enerji Verimliliğinin Desteklenmesine Yönelik Finansman Anlaşması İmzalandı

KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılabilmesi, enerji maliyetlerinin başta KOBİ’ler olmak üzere ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için etkin bir enerji verimliliği pazarının oluşturulabilmesine yönelik olarak Fransız Küresel Çevre Fonu Finansman Anlaşması imzalandı.

İklim Değişikliğiİklim DeğişikliğiÇevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) tamamlandı. Eylem Planı ile enerji verimliliğine yönelik teşviklerin yüzde 100 artırılması, sanayi sektöründe üretilen GSYH başına eşdeğer CO2 yoğunluğunun azaltılması, kamu binalarında enerji tüketiminin yüzde 20 azaltılması, karayolu yerine demir ve deniz yollarına ağırlık verilmesi, afetler için tatbikat yapma düzeyine çıkılması kararları alındı.

SOLAR STORAGE & NEXTGEN 2024

07 - 09 Kasım 2024 - İSTANBUL
SOLAR STORAGE 2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline