Yenilenebilir Kaynaklar

Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, yaptığı yazılı açıklamada küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin temel nedeninin sanayi devrimi sonrası liberal-kapitalist ekonomik sistemin neden olduğu yüksek sera gazı emisyonları olduğunu belirterek, “ İklim verisi olmadan yeşil dönüşüm mümkün değil” dedi. Menteş, sera gazı emisyonlarının azaltılması için başlatılan yeşil ekonomik dönüşüm (de-karbonizasyon) sürecinin yönetimi ve finansmanı için önemli düzeyde veriye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan MenteşTürk İstatistik Derneği (TİD) Başkanı Prof. Dr. Turhan MenteşBüyütmek için resme tıklayınYeşil finansman ve yeşil teşvik etkin kullanılmalı
İklim verisi, yeşil dönüşümün finansmanı, teşvik ve vergi politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Menteş, yeşil ekonomik dönüşümün yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek sera gazı emisyonlu fosil yakıtların terk edilmesi, enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetimi ve döngüsel ekonominin geliştirilmesi gibi değişiklikleri içerdiğini vurguladı. Menteş, “Bu sürecin başarısı için emisyon ticaret sistemi, yeşil finansman, yeşil teşvik ve vergi politikaları gibi araçların etkin kullanılması gerekiyor” dedi.

Bankalar ve Sigorta Şirketleri İçin İklim Riski ve Emisyon Verisi Şartı
Yeşil dönüşüm mekanizmalarının hayata geçirilmesinde, yüksek emisyonlu çimento, demir-çelik veya enerji gibi sektörler başta olmak üzere reel sektör kuruluşlarının emisyon bilgilerinin doğru, güncel ve tutarlı bir şekilde elde edilmesi gerektiğinin altını çizen Menteş, ilgili kuruluşların sel, dolu, kuraklık gibi iklim değişikliği faktörleri nedeniyle maruz kaldıkları iklim risklerine ilişkin verilerin de finansal kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından kullanılması gerektiğini savundu. Bankaların ve sigorta şirketlerinin, müşterileri olan reel sektör kuruluşlarının emisyon düzeylerine ve iklim risklerine bağlı olarak fiyatlama yapmasının beklendiğini söyleyen Menteş, iklimle bağlantılı finansal risklerin giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Türk İstatistik Derneği’nin 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi'nde "İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Tanımlanması ve Veri Yönetim Süreçleri" konusunu ele alınacakTürk İstatistik Derneği’nin 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi'nde "İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Tanımlanması ve Veri Yönetim Süreçleri" konusunu ele alınacakBüyütmek için resme tıklayınÖzel sektör ve akademik dünya birlikte çalışmalı
İklim verilerinin elde edilmesindeki en büyük problemlerden birinin gerekli parametrelerin belirlenmesi, iklim faktörlerinin sayısallaştırılması ve bunların ilgili kuruluşlar tarafından raporlanması olduğunu belirten Menteş, verilerin merkezileştirilmesi ve doğrulanmasının da önemli zorluklar arasında yer aldığını söyledi. Menteş, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası anlaşma ve düzenlemeler kapsamında Türkiye’nin ihracat ve finansman yapısını derinden etkileyecek yeşil dönüşümle ilgili olarak kamu kesimi, özel sektör ve akademik dünyanın ortaklaşa çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi
Açıklamada, Türk İstatistik Derneği’nin 15-18 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi'nde "İklimle Bağlantılı Finansal Risklerin Tanımlanması ve Veri Yönetim Süreçleri" konusunu ele alacaklarını ifade eden Menteş, şöyle devam etti; “ Bu kongrede iklim riski analizi ve veri sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara dikkat çekeceğiz ve kamu ile özel sektörden tüm ilgili tarafların katılımıyla ortak çözüm yollarını arayacağız”

SOLAR STORAGE & NEXTGEN 2024

07 - 09 Kasım 2024 - İSTANBUL
SOLAR STORAGE 2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline