Yangın

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in farklı yorumlanmaya açık olan birçok hükmünde ne kastedildiğini doğru anlayabilmek için, bu yönetmeliğin hazırlanması sırasında esas alınmış olan standartlardaki ve/veya konuyla ilgili uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlardaki benzer uygulamalarla karşılaştırma yapılmasına ihtiyaç duyulur. Bu amaçla, ilk etapta yönetmeliğin mimari ve inşai yangın güvenlik önlemlerini kapsayan ilk 66 maddesine açıklayıcı görsellerle ilave açıklamalar getiren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Uygulama Kılavuzu (BYKHY Uygulama Kılavuzu) kitabını yayınlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Uygulama Kılavuzu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Uygulama Kılavuzu Büyütmek için resme tıklayınBu kılavuzun; idareler, yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri, tasarımcılar, müteahhitler veya yapımcı firmalar, işletme teknik ekipleri, denetim kuruluşları, danışmanlar, sigorta kuruluşları, üreticiler ve yangın güvenliği ile ilgilenen diğer kişi ve kurumlar tarafından ilgili yönetmelik hükümlerinde tereddütte kalınan hususlarla ilgili olarak, TÜYAK komisyonumuzun uzman üyelerinin ortak görüşlerini yansıtan bir referans olarak kullanılmasını amaçladık.

Bu uygulama kılavuzunda yer alan bilgiler, üç farklı renk yazı karakteri ile ifade edilmiş olup, siyah renkli yazılar yönetmeliğin orjinal hükümleridir. Farklı
yorumlamaya müsait olan yönetmelik hükümleri arasında, uygulamadaki önemi de dikkate alınarak belirlenenler için, ilgili hükmün altında mavi renkli yazılarla açıklamalar yapılmış ve gerektiğinde açıklayıcı görseller paylaşılmıştır. Bunların dışında “Komisyon Görüşü” ifadesi ile başlayan ve bordo renkli yazılarla belirtilen kısımlarda ise, değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan yönetmelik hükümlerine ve söz konusu değişiklik önerilerini gerekçeleri ile uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlardaki karşılığı olan referanslara yer verilmiştir.

BYKHY Uygulama Kılavuzu kapsamında ayrıca, son yıllarda itfaiye kurumlarımızın üzerinde en çok bilgi arayışı içerisinde oldukları konulardan biri olan Güneş Enerji Santrali (GES) tesisleri ve özellikle de bu tesislerin bina çatılarındaki uygulamalarına da yer verilmiştir. Bu konuyla ilgili TÜYAK’a iletilen talep ve görüşler doğrultusunda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar, itfaiyelerin görüşleri ve yaşanan yangınlardan edinilen tecrübeler neticesinde, komisyonumuz tarafından bina çatılarındaki GES uygulamaları için yangın güvenliğine yönelik bir önlem paketi belirlenmiş ve bu uygulama kılavuzunda Madde 66’nın sonuna ilave edilen “EK-A.

Bina Çatılarındaki Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisleri” başlıklı komisyon görüşü ve bir uygulama örneği ile birlikte kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

ISAF International 2024

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline