HVAC

Naci Şahin'in  Avrupa EUROVENT Derneği Başkanı seçilmesi nedeniyle İSKİD, 21 Haziran 2018 tarihinde Taksim Point Hotel'de bir Basın Toplantısı düzenledi. 25 Mayıs 2018’de Oslo'da yapılan EUROVENT Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Naci Şahin son 1 yıldır EUROVENT Birinci Başkan Yardımcılığını yürütmekteydi. Avrupa'nın her yerinden Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan dernekleri ve üreticileri temsil eden EUROVENT Derneğine ilk kez bir Türk başkanlık ediyor.

İSKİD Basın Toplantısında, 21 Haziran 2018 Taksim Point Hotel İstanbulİSKİD Basın Toplantısında, 21 Haziran 2018 Taksim Point Hotel İstanbulİSKİD Derneği Başkanı Taner Yönet, basın toplantısında yaptığı açılış konuşmasında; İSKİD Derneği hakkında kısaca bilgi aktardı, Naci Şahin'in Eurovent Başkanı olarak seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "bu olumlu gelişmelere her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu dönemlerdeyiz, sektör olarak güç kazandık" dedi. 

Naci Şahin, basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti, Eurovent hakkında bilgiler vererek konuşmasına başladı.

"Avrupa'da ki İSKİD Derneğinin karşılığı olan Eurovent'in bir farklılığı üyelerinin firmalar değil derneklerdir. Eurovent Derneği iç ortam iklimlendirmesi proses soğutması, gıda soğuk zinciri teknolojileri ile ilgili bir dernekdir. Alan olarak tüm Avrupa bölgesi, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan üyeleri var. Bu sertifikayla birlikte firmalar, ürünleri için yayınladıkları teknik belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu onaylamış oluyorlar.
Eurovent'de sadece ulusal dernekler oy hakkına sahip. Ulusal dernekler ile temsil edilmeyen ülkelerdeki firmalar da üye olabiliyorlar. Ancak oy veremiyorlar. Sadece bilgilendirme ve bazı hizmetlerden istifade etme imkanı alıyorlar".

Şahin, Eurovent'in derneklerinde 1000 adet firma olduğunu, İskid'in ise 103 üyesinin bulunduğunu, ülke olarak yüzde 10 gibi önemli bir orana sahip olduğumuzun altını çizdi.
EUROVENT Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Naci ŞahinEUROVENT Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Naci ŞahinEurovent'de karar verme süreçlerinin demokratik olduğunu söyleyen Naci Şahin; "Her üye ülke derneğinin 2 oy hakkı var, ülkeye bakılmaksızın bu oy hakkı sabit. 1958 yılında kurulan Eurovent, Avrupa yasa koyucuları ile standarditasyon kurumları arasında köprü amacıyla kurulmuş. Hem ulusal, hem bölgesel hem de global düzeyde. Eurovent dünya düzeyinde de temsil ediyor.
Avrupa'da çevre konusunun önemi, enerji etkin ürünler, ürünlerdeki enerji sınıflandırmaları, insan yaşam kalitesi gibi konular üyeleri motive ediyor, sözkonusu çalışmaları da destekliyor. Bağımsız bir sertifikasyon şekli var, Eurovent Sertifikası olarak adlandırılıyor. Tamamen gönüllü bir sertifikasyon olmasına rağmen son derece kıymet verilen ve alıcılar tarafından aranan bir sertifika. Ülkemiz üreticileri de bu sertifikaya değer veriyor. Türkiye çok önemli oranda bu sertifikaya sahip. Dünya pazarlarına çıkıldığında önemli avantajlar sağlıyor. Yanısıra istatistik çalışmaları, datalardan istifade etme, gruplara katılma, yeni düzenlemeler ile ilgili görüşleri komisyonlara ulaştırma gibi bir çok artı imkanlar da sayılabilir.Çeşitli ülkelerin kendi normları mevcuttur. Bunu fark eden Eurovent, ISO normları, EN normlarının geçerli olabilmesi için pozitif çalışmalar yapabiliyor.
Euroven'in çeşitli etkinleri var. 2 yılda bir yapılan bu etkinliklerin 2018 yılındaki yeri İspanya'da. Biz 2020 yılında Türkiye'de etkinliğin gerçekleşmesi için çaba harcayacağız.

EUROVENT Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Naci ŞahinEUROVENT Genel Kurulunda Başkanlığa seçilen Naci Şahin

İskid derneği'nin Eurovent'de özel bir yeri var. İskid'in dünyaya açık, çevreci adımları desteklemesi olumlu bakışa neden oluyor. Avrupa dışından bir başkan seçmek zorlayıcı olabilecekken tereddüt göstermeden bu seçimi yaptılar. İlişkilerimizi daha da geliştirebilmek için bu ek bir fırsattır. Başkanlığın bize verilmesi imajımızı pozitif ekleyecektir".

Naci Şahin gelen sorulara yanıtladı, 2020 yılındaki Eurovent toplantısının Türkiye'de yapılmasına sıcak bakıldığını söyledi.
İskid üyelerine ne getireceğine ise, İskid'in ayna komiteler ile gruplardaki tüm firmaları temsilen yeni regülasyonlarda yol almalarını sağlayacağını belirtti. Firmaların İskid'de ki komitelere katılarak yol alabileceklerini ifade etti.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline