HVAC

Çalışmaları ve ürünleriyle çevreye verdiği önemi her koşulda dile getiren Daikin, yayınladığı 2018 sürdürülebilirlik raporuyla geleceğini şimdiden planlıyor.

 

Daikin, yeni nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtıcıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına devam edecek.
Daikin, yeni nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtıcıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına devam edecek.
Daikin, yeni nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtıcıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına devam edecek.
Dünyanın en saygın referans kurum ve kuruluşlarının hazırladığı verilerden yola çıkarak hazırlanan rapor, 2050 yılına gelindiğinde dünyanın iklim, enerji, nüfus gibi konularda hangi durumda olacağını çarpıcı rakamlarla ortaya koyuyor. Japonya’da geçtiğimiz ay yayınlanan rapor, dünyanın 30 yıl sonrasına ayna tutarken, Daikin’in bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceğini de detaylarıyla anlatıyor. Raporda, sürdürdüğü işlerle küresel ortam arasındaki ilişkilerin yanı sıra mevcut sosyal senaryoları da dikkate alan Daikin’in uzun vadeli bir plan çerçevesinde en büyük hedefinin çözüm ve ürünleriyle karbondioksit emisyonunu sıfıra indirme Yaklaşık 30 yıl sonrasının gözler önüne serildiği bu karamsar tabloyu baz alan Daikin, kendi projeksiyonunu oluşturarak, kurum değerleriyle örtüşen bir yol haritası hazırladığını deklare etti. Çevre faktörüne verdiği önemi her fırsatta dile getiren Daikin, ticari risk ve fırsatlara dayalı olarak bu yönde nasıl ilerlemesi gerektiğini belirledi. Cihazlarda kullanılan soğutucu gazları geliştirmeyi ve geri dönüşümlerini sağlamayı planlayan Daikin, buna paralel olarak nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak karbondioksiti minimize eden ürün ve çözümler yaratmayı öncelik haline getiriyor. Bütün bunların sonucunda ise karbondioksit emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

DAIKIN, NASIL İLERLEYECEK?
İklimlendirme sektörü; konusu ve çözümleri itibariyle ürünlerin kullanımından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonuna neden oluyor. Azalan hava kalitesi toplumsal kesimde talepler yaratıyor. Mevcut soğutucu akışkanlar ve yanma gazı ısısı konularında daha sıkı kısıtlamalar, inovatif ve çevreci çözümlerin gerekliliğini artırıyor. Elektrik enerjisindeki artan talep, daha sıkı enerji kısıtlamalarının yanı sıra enerji açısından daha verimli ürünler için yüksek beklentiler oluşturuyor. Daikin, yüksek teknolojisi, bilgi kaynakları, güçlü küresel ağı, konusunda uzman çalışanları ve önemsediği toplumsal ilişkileri nedeniyle sahip olduğu bu büyük avantajı önümüzdeki yıllarda da en etkin biçimde kullanarak ilerlemesini ve liderliğini sürdürmeyi planlıyor. ‘2050’ye İlk Adım’ ya da ‘Fusion 20 Temaları’ olarak da adlandırabilecek başlıklar belirleyen Daikin, dünyanın gelecekteki çevresel sorunlarına kendi alanında üç ana platformda yanıt verecek.

Daikin, Klimalar ve çevre ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji yönetimini sağlamayı hedefliyor.
Klimalar ve çevre ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji yönetimini sağlamayı hedefliyor.
Klimalar ve çevre ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji yönetimini sağlamayı hedefliyor.
ÜRÜNLER YOLUYLA
Bunun için yüksek çevre performansına sahip ürün ve hizmetler oluşturmanın ön şart olduğunu savunan Daikin, inverter ve diğer teknolojilerle enerji verimliliğinin teşvikini sağlamayı hedefliyor. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R-32 ve diğer soğutucu akışkanların benimsenmesinin önemini bilen Daikin, yeni nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtıcıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına devam edecek. Malzeme tedarikinden atılmasına veya geri dönüşüme kadarki tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkinin azaltılması ve malzeme geliştirme konularında da etkin rol oynayacak.

ÇÖZÜMLER YOLUYLA
Daikin, çevresel çözümler oluşturulması konusunda öncülük etmeye devam edecek. Klimalar ve çevre ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji yönetimini sağlamayı hedefliyor. Piyasada kullanımda olan soğutucu akışkanların tekrar kazanılması ve geri dönüşümünü de bu başlık altında inceliyor.

HAVA MÜHENDİSLİĞİ
Hava değerinin oluşturulmasının değerini bilen Daikin, bu alanda da çalışmalarına hız veriyor. Bunun için insan hayatını PM2.5 ve VOC gibi hava kirleticilerine karşı koruyan hava mühendisliğinin yapılmasının şart olduğunu düşünüyor. Hava kalitesinin önemine inanan Daikin, yüksek verimlilik sağlayan ofis ortamları ve uyuma kalitesini üst düzeye çıkaran ev ortamları için hava yoluyla katma değerli çalışmalar yapmak üzere hareket ediyor.

Raporun tamamına ulaşmak için: http://www.daikin.com/csr/report/index.html

Kaynak: Dünya Nüfusu Görünümü: 2017 Revizyonu, Birleşmiş Milletler / 2050 Yılında Dünya, PwC / Dünya Kentleşme Görünümü: 2018 Revizyonu, Birleşmiş Milletler / Dünya Atık Üretimi Tahminleri ve Öngörüleri, RISWME / Dünya Enerji Görünümü 2017, Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) / Soğutmanın Geleceği, Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) / Ormanların Geleceği: Tropik Ormansızlaşmadan Karbon Fiyatlı ve Karbon Fiyatsız emsiyonlar, 2016-2050, Küresel Kalkında Merkezi(CGD) / 2050'ye Kadar Dünya Kaynak Kısıtlamaları Sorunu, Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü (NIMS) / OECD Çevresel Görünüm2050, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) / Belirli ölüm nedenleri üzerinde iklim değişikliği etkilerine dair kantitatif risk değerlendirmesi, 2030'lar ve 2050'ler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

teskon + SODEX İzmir 2019

ICSG İstanbul 2019

ICCI 2019

ISK - SODEX Istanbul 2019

INGAS 2019