HVAC

İSKİD, MTMD ve TTMD Üyelerini bir araya getiren İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens Otel’de gerçekleşti.

 

İSKİD Başkanı Taner Yönet, İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştay'ının açılışında "Hoşgeldiniz" konuşmasındaİSKİD Başkanı Taner Yönet, İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştay'ının açılışında "Hoşgeldiniz" konuşmasındaİSKİD’in organizasyonuyla çalışmalarını yürüten MTMD, TTMD, İSİB’in de içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve vizyonunu tamamladı.
Çalıştay ile 2016 yılında “BIM sürecinin artan önemi doğrultusunda İklimlendirme Sektörü'nün eylem planının oluşturulması ve hayata geçirilmesi için koordinasyonun sağlanması misyonu ve “İklimlendirme Sektörü paydaşlarının, rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dünyada bina tasarım, yapım ve işletmesinde gelişen trendler doğrultusunda BIM sürecine geçmesi” vizyonu ile başlatılan çalışmalar, misyon ve vizyonunu başarıyla tamamladı.
İki buçuk yıl süren çalışmalarda ülkemizde BIM bilinci oluşturularak somut adımlar atılması sağlandı. Gerçekleştirilen örnek uygulamalar gelecekte sektörün BIM’e geçiş sürecinde de rehberlik edecek.

BIM Çalışma Grubu Başkanı Ozan AtasoyBIM Çalışma Grubu Başkanı Ozan AtasoyÇalıştay, BIM bileşenlerini bir seminerde buluşturarak konuya ilginin ve bilincin oluşturulması, farkındalık yaratılması, konunun tartışılması ve harekete geçilmesi için aksiyon alınması planıyla kurgulandı. İki gün süren çalıştay programının ilk gününde konuya ilişkin tüm bilgiler aktarılırken ikinci gününde bu bilgiler ışığında İklimlendirme Sektörü BIM’e geçiş yol haritasının çizilmesi hedeflendi.
Çalıştayın ilk gününde ülkemizde BIM’in durumu ve bugüne kadar yapılanlar değerlendirilirken ISKID Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, BIM Çalışma Grubu Başkanı Ozan Atasoy, Akım Mühendislik’ten Süleyman Akım, Doxa 87’den İbrahim Utku Başyazıcı BIM’in ülkemiz için önemi, ülkemizdeki durumunu ve BIM Raporunu anlatan sunumlar gerçekleştirdiler.

Daha sonra sektörel derneklerin bu konuda çalışmalarının anlatılması için ISKID URGE Projesi kapsamındaki BIM Danışmanlık faaliyetlerini anlatmak üzere Serkan Elibollar, TTMD bünyesinde çalışmaları anlatmak üzere Sarven Çilingiroğlu ve MTMD çalışmalarını anlatmak üzere İbrahim Biner sektörel yaklaşımlarını aktardılar.BIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki ÖzenBIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki Özen

Günün ilk yarısında BIM Sürecinde Türkiye İklimlendirme Sektörünün durumu hakkında bilgiler verilirken öğleden sonraki bölümde dünyadaki gelişmeler hakkında Procs Firmasından Daniel Kazado, EUROVENT Prodbim’den Erick Melquiond ve Building Smart hakkında bilgi veren TAV İnşaat Mühendislik ve Tasarım’dan Ahmet Çıtıpıtıoğlu sunumlarıyla BIM sürecine geniş mercekten bakış sağladı. Sponsor firmalardan Autodesk adına sunumunu yapan Tuğba Başer BIM ile elde edilecek fırsatlar ve dijital pazarlamaya değinirken GMD MOSKAY Proje’den Mehmet Oskay ve Orhan Gürson BIM sürecine geçiş uygulama örneklerini ve tecrübelerini paylaştılar.

Tasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar çalışma grupları oluşturduTasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar çalışma grupları oluşturduProgramın sonunda ISKID URGE projesi BIM Danışmanlık desteği kapsamında BIM sürecine geçişi sağlayan KARYER’den Manuel Togaç ve ALDAĞ firmasından Metin Uğuz sunumlarında firma tecrübelerini paylaştılar. BIM Çalışma Grubu Üyesi Zeki Özen, sektörün BIM sürecine geçişte ISKAV’da oluşturulacak BIM Danışma Merkezi ve BIM kütüphanesinin müjdesini verdi.
Akşam geç saatlere kadar süren etkinliğin ilk gün programında semineri ilgiyle izleyen katılımcılar, programdan memnun ayrılırken ve teşekkürlerini ilettiler. Çalıştaya İklimlendirme sektörü tasarımcılar, uygulamacılar ve üreticilerin yanı sıra IMSAD temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri de katılarak sürece dahil edildi. Sektörde BIM konusunda yapılan en geniş kapsamlı ve yoğun katılımcı ile gerçekleşen etkinlik, konuya önem veren firmaların sponsorlukları ile gerçekleşti.

Programın ikinci gününde tasarımcılar, üreticiler ve uygulamacılar ayrı çalışma grupları içinde meslek gruplarının strateji ve eylem planlarını belirlemesiyle sektörün yol haritası çizildi. Hazırlanacak çalıştay raporu, sektörle, basınla ve ilgili bakanlıklarla paylaşılarak en kısa sürede eyleme geçme kararı alındı. BIM’e geçiş sürecinde ortak ve eşgüdümlü hareket etme kararı alan sektör temsilcileri ile ISKAV Bünyesinde yapılması planlanan BIM Danışmanlık hizmetleri ve BIM Kütüphanesi için sektörün tam desteği alındı.İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı cumartesi günü Çalıştay sonrasıİklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı cumartesi günü Çalıştay sonrası

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Anladım!
Decline