HVAC

“Gelecek ve HVAC Sistemleri” başlığını taşıyan TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecektir.

Covid-19 pandemisi ile başkalaşan yeni yaşama koşullarımızda, HVAC sistemlerinde tüm ezberlerin bozulduğu, bütün bilgilerin sil baştan gözden geçirilerek yeni normallerde yaşayacağımızın belirlenmeye çalışıldığı bu dönemde, tüm kapalı alanların nasıl daha iyi yaşanır duruma getirileceğinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Gelecekte benzeri ya da hiç öngörülemeyen yeni ve bambaşka koşullarla karşılaşma olasılıklarına hazır olunabilmesi de bugünden başlayarak çalışılması gereken bir konudur.

İklim değişikliği gerçeği pandemi ile bir kenara itilemez

Bu nedenle de bugüne kadar üstünde çok emek verilerek çalışılmakta olan enerjinin etkin kullanımı, iç hava kalitesi/iç çevre kalitesi, yenilenebilir enerji kullanımı, modelleme, data ve simülasyon, dijitalleşme, yerel iklim koşulları ve buna bağlı sistem tasarım yaklaşımları, esnek sistem çözümleri konuları da önemini kaybetmiş değildir.

İçinde bulunduğumuz koşullar özellikle çevre ve mekanik tesisat konusunda çalışan profesyonellere her zamankinden daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

Davet

XV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir. Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

SEMPOZYUMUN AMACI

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen ve on beşincisi yapılacak olan Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu, sürekli gelişerek her yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. İki yılda bir yapılan bu sempozyumun amacı; Isıtma, Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme ve Sıhhi Tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tartışabilmek, ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı ve işletmecilerin deneyimlerinden faydalanabilecek uygun bir platform yaratmaktır. Doğu ve Batı arasında coğrafi, ticari, bilgi ve teknoloji alanlarında bir buluşma merkezi, bir köprü olacaktır.

SEMPOZYUMUN TEMASI

Gelecek ve HVAC Sistemleri

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

1.Covid-19 ve HVAC Sistem Çözümleri

2.Bina İşletim Sistemleri: Modelleme, Veri ve Simülasyon

3.Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve İşletim Teknolojileri

4.İç Mekan Çevre Kalitesi ve Yeni Tasarım Kriterleri

5.Mikroklima, Bina Etkileşimleri ve Dayanıklılık/Esneklik

6.Enerji Etkin Binalar

7.Yeni HVAC Sistem Tasarım Yaklaşımları

8.Yenilenebilir Enerji Kullanımı

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim: 15 Ocak 2022

Özet Kabul: 15 Şubat 2022

Bildiri Gönderim: 1 Nisan 2022

Bildiri Kabul: 20 Mayıs 2022

TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022
TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022
TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022