Yalıtım

İnşaat endüstrisi, halen bu konudaki tüm ilerlemelere rağmen dijital dünyaya geçişte ön saflarda yer alamamaktadır. İnşaat endüstrisinde büyük projeler genelde planlanandan %20 daha uzun sürmekte ve %80 oranında bütçe aşımı oluşmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde 1990 yılından beri bu manadaki üretim düşmüştür. Birleşmiş Krallık Ulusal Odit Dairesi verilerine göre bir inşaat projelerinde verimsiz aktivitelerden dolayı %30’u aşkın bütçe aşımları gerçekleşmiştir.

 

Armacell projeler için teknik yalıtım malzemeleri planlanmasında kullanılabilecek özel Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
Armacell projeler için teknik yalıtım malzemeleri planlanmasında kullanılabilecek özel Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
Armacell projeler için teknik yalıtım malzemeleri planlanmasında kullanılabilecek özel Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ise modern dünyanın ve gelişen teknolojinin inşaat sektörüne için yukarıda kabaca değindiğimiz sorunlara cevabıdır. En basit tanımıyla BIM yani Yapı Bilgi Modellemesi, akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir. Geleneksel 2D çizimlerle kıyaslandığında bu modeller tüm proje ortaklarının proje hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlar, böylece çok daha iyi ve öngörülebilir bina sonuçlarına ulaşılabilir. (Kaynak: Autodesk BIM e-kitabı)

BIM entegre ve sınırsız bir dijital yapı modellemesinden kaynak alır. Bu modeller yapı için bir bilgi ortamı ortaya koyarken, binanın yapımından-yıkımına kadar olan ömrü boyunca da verilecek kararlar konusunda değerli ve güvenilir bir kaynak ortaya koyarlar. Bu manadaki planlama metodu projeye dahil olan aktörler arasında açıkça tanımlanmış bir görev bölümü ve iletişim ara-yüzleri ile tariflenir. BIM ile farklı medya formatları kullanımı, zaman alan çoklu girişler, lüzumsuz ve hataya açık veri

BIM Yapı Bilgi Modellemesi, akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir.
BIM Yapı Bilgi Modellemesi, akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir.
BIM Yapı Bilgi Modellemesi, akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir.
yönetimi sebepleriyle vücut bulabilecek sorunlar daha kaynakta ortadan kaldırılmaktadır.

BIM ile yapısal veriler takım üyeleri nerede olurlarsa olsunlar tam bir işbirliği ile işlenebilmektedir. Ekonomik ve ekolojik konular tam olarak öngörülebilmekte ve bunların doğru değerlendirilmesi ile yapı için optimal çözümler ortaya konabilmektedir. Değer zinciri bu manada konsept bazındaki detaylı dizayn aşamasından analiz, dokümantasyon ve yapım aşamalarına hızlı ama doğru bir şekilde evrilebilmektedir. Bu veriler daha sonra binanın yıkımı veya renovasyonu için de kullanılabilmektedir. BIM temelli planlama ve yapım işlemleri planlama kalitesini arttırmaktadır. BIM sadece dizayna dair çakışmaların gayet erken bir aşamada görülerek bu sayede projede optimizasyonu sağlamaz aynı zamanda senkronize planlama ve yapıma dair yönetmelik/düzenlemelere dair otomatik bir kıyas zemini oluşturur.

Yalıtım üreticisi Armacell 2011 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Autodesk Revit için bir BIM modülünü piyasaya sunmuştur. 2015 itibarı ile ise Armacell Birleşik Krallıkta markete NBS (Ulusal BIM Kütüphanesi) yoluyla kolaylıkla ve ücretsiz indirilebilen BIM objeleri sağlayabilen ilk esnek elastomerik yalıtım üreticisi olmuştur. Şimdi ise bir adım daha ileriye giderek projeler için teknik yalıtım malzemeleri planlanmasında kullanılabilecek özel Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.

Armacell Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
Armacell Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
Armacell Autodesk Revit eklentisini müşterilerine sunuyor.
BIM temelli planlama ve yapım işlemleri planlama kalitesini arttırmaktadır.
BIM temelli planlama ve yapım işlemleri planlama kalitesini arttırmaktadır.
BIM temelli planlama ve yapım işlemleri planlama kalitesini arttırmaktadır.